Kategórie produktov

TOVAR V AKCII

Bežná cena 42,00 EUR
Vaša cena 35,00 EUR
Bežná cena 130,00 EUR
Vaša cena 115,00 EUR
Bežná cena 25,00 EUR
Vaša cena 22,00 EUR
Bežná cena 7,90 EUR
Vaša cena 4,90 EUR
Bežná cena 30,00 EUR
Vaša cena 17,00 EUR

 

 


» OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky, reklamačný poriadok a postup nákupu na stránkach www.dohory.sk

A. Hlavné zásady

Zákazník je povinný zoznámiť sa pred začatím nákupu s nákupným a obchodným poriadkom a s dodacími a reklamačnými podmienkami.
Cena za tovar pre koncových zákazníkov je konečná s DPH
. Cena  neobsahuje dopravné - to sa určuje v poslednom kroku objednávky, podľa hodnoty objednávky je účtované zákazníkovi alebo je hradené odosielateľom-predávajúcim.


V prípade potreby je zákazník kontaktovaný elektronickou poštou alebo telefonicky.

Predajca, prevádzkovateľ internetového obchodu, poskytuje na všetok tovar predávaný prostredníctvom svojich internetových obchodov a vrátený bez udania dôvodu, garanciu vrátenia peňazí po dobu 14-tich dní od zakúpenia tovaru. Do garancie nie sú započítavané náklady spojené s dopravou a expedičné poplatky. Garancia sa nevzťahuje na tovar poškodený, nefunkčný a použitý, bez "visačiek" atď. Týmto ustanovením nie je nijako dotknuté právo na reklamáciu.

B. Základná orientácia


Po vstupe do obchodu dohory.sk nájdete na ľavej strane obrazovky navigačnú lištu, ktorá v priebehu Vášho prezerania stránok zostáva zachovaná. Obsahuje odkazy na úvodnú stranu, dodacie podmienky, nákupný košík a jednotlivé "oddelenia" nášho obchodu.

C. Výber tovaru – nákupný košík – objednávka

 1. Tovar je rozdelený do skupín podľa určenia, pri jednotlivých položkách sú uvedené základné údaje a cena je konečná.
 2. Ak máte o tovar záujem, vložte ho kliknutím na tlačidlo KÚPIŤ do košíka.
 3. Vami vybraný tovar je umiestnený v košíku. V ktorýkoľvek okamžik Vášho nákupu máte možnosť skontrolovať obsah svojho košíka kliknutím na KOŠÍK, ktorý je umiestnený v pravej hornej časti stránky. Tu sa Vám zobrazuje aj aktuálna hodnota Vašej objednávky. Dostanete tak okamžite informáciu o druhu, množstve a cene Vami vybraného tovaru. Potom môžete v nákupe pokračovať alebo vyplniť a zaslať objednávku.
 4. V ktoromkoľvek momente nákupu máte možnosť zmeniť obsah Vášho Košíka, a to čo do množstva i sortimentu. Množstvo môžete meniť priamo v Košíku, ak chcete zmeniť sortiment, napr. niektorý tovar z Košíka vybrať, jednoducho to prevediete rovnako v Košíku "zmazaním" položky.
 5. V prípade, že ste sa rozhodli Váš nákup ukončiť, kliknite na Košík, v Košíku na tlačidlo Objednať a vyplňte objednávkový formulár.

Vo svojom vlastnom záujme uveďte v objednávkovom formulári pravdivé a presné dáta, aby sme Vám mohli tovar riadne a včas doručiť. Uveďte e-mailovú adresu a budete o vybavení objednávky informovaný elektronickou poštou. V ostatných prípadoch Vás v prípade potreby budeme kontaktovať telefónom alebo poštou.


Vašu objednávku považujeme za záväznú. V prípade, že sa dodatočne po jej odoslaní rozhodnete objednávku zmeniť, môžete tak učiniť v lehote expedície e-mailom alebo telefónom.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku a to najmä z dôvodu nemožnosti zaistiť tovar. V takomto prípade je zákazník vyrozumený e-mailom alebo telefonicky, a to v lehote expedície.

Nákupný poriadok

A. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar v termíne uvedenom v objednávke a dodať na adresu kupujúceho. Tovar, ktorý je skladom, obvykle expedujeme v pracovných dňoch do 48 hodín od prijatia objednávky. V prípade nedostupnosti tovaru je zákazník informovaný o náhradnom termíne dodania tovaru, s ktorým môže alebo nemusí súhlasiť a objednávku možno zrušiť.
 2. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácií sú dôverné (viď. Bezpečnosť a ochrana informácií).
 3. Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne (emailom) požiada.
 4. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
 5. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, keď sa stane plnenie nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení.
 6. Predávajúci má právo neakceptovať objednávku a bezodkladne o tom informovať objednávateľa v prípade čiastočnej alebo neúplnej funkčnosti stránky, ktorá vznikla predovšetkým v dôsledku zlyhania hardvéru alebo softwéru.

B. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.
 2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, vrátane prípadného poštovného. S konečnou cenou je zákazník vyrozumený pri vypĺňaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 3. Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku alebo vrátiť tovar do 14-tich dní od doručenia, viď Obchodné podmienky.
 4. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak tak urobí písomnou formou (emailom).

C. Záverečné ustanovenia


Tento Nákupný poriadok nadobúda platnosť dňom 1.5.2009 a platí na území Slovenskej republiky.

Obchodné podmienky

A. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode dohory.sk. Internetový obchod dohory.sk prevádzkuje spoločnosť Profi Haus, s.r.o., Tupého 25, 83101 Bratislava, IČO: 36336858 (ďalej len prevádzkovateľ).

 2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).

B. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu dohory.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku potvrdenia objednávky predávajúcemu.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 5. Vlastnícke právo ku tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 6. Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu dohory.sk, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

C. Reklamácie

 1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu dohory.sk a právnym poriadkom platným v SR.
 2. Tovar kupujúci môže reklamovať nasledujúcimi spôsobmi: a) u predávajúceho, a to zaslaním tovaru späť na adresu: Profi Haus, s.r.o., Škarniclovská 6, 90901 Skalica. b) osobne priniesť tovar do prevádzky prevádzkovateľa obchodu dohory.sk, a to na adresu: Profi Haus, s.r.o., Škarniclovská 6, 909 01 Skalica.
 3. Tovar na reklamáciu sa kupujúci zaväzuje posielať v pôvodnom obale, ak je to možné a vhodné. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku pri tovare poškodenom pri preprave i keď sa závada prejavila pred transportom. (Preto prosím dbajte na dôsledné zabaleni tovaru, aby sa predišlo zbytočným komplikáciam.) Tovar zasielajte spolu s dokladom o kúpe, ktorý je vždy dodaný spolu s predaným tovarom. Ďalej viď reklamačný poriadok.

D. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)


Kupujúci má právo podľa platných zákonných ustanovení občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa, právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum doručenia späť predajcovi). Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom kupujúcemu vráti späť čiastku zodpovedajúcu kúpnej cene vopred dohodnutým spôsobom, najneskôr v lehote 30-tich dní.Pre výmenu, alebo vrátenie tovaru prosíme používať nasledovnú adresu:

 

Profi Haus, s.r.o.

Škarniclovská 6

909 01 Skalica

 

Tovar nezasielajte na dobierku, také zásielky nebudú prevzaté.

Kupujúci nemôže odstúpiť v režime tohto odstavca od kúpnej zmluvy na:

 1. dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu,
 2. na tovar vykazujúci mechanickú či inú závadu a tovar použitý. Takýto tovar sa rieši v súlade s odstavcom Reklamácie a reklamačným poriadkom. Na tovare musia byť všetky pôvodné visačky - t.j. musí vykazovať všetky znaky nového, nepoužitého tovaru.

E. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcemu a sú platné a záväzné výlučne pre fyzické osoby a vzťahy riadiace sa občianskym zákonníkom. Na vzťahy s podnikateľmi sa tieto podmienky nevzťahujú, pretože tieto sa riadia ustanovením Obchodného zákonníka.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i v tento deň platnú cenu objednaného tovaru, vrátenie prepravného či poštovného uvedeného na stránkach internetového obchodu www.dohory.sk, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.5.2009 a platia na území Slovenskej republiky.

Dodacie podmienky

 • Objednaný tovar je expedovaný do 2 pracovných dní od dňa objednávky na poštovú dobierku, ktorú kupujúci zaplatí pri prevzatí tovaru.
 • Dopravu tovaru zaisťujeme prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom GLS. Tovar doručujeme len na území Slovenskej republiky.
 • Ako predávajúci nenesieme zodpovednosť za prípadné nedostatky v službách prepravcu.

V cene tovaru nie je zahrnuté balné a poštovné (prepravné). Prepravné je uvedené na faktúre samostatne a je účtované vo výške 3,00 € v prípade objednávky v celkovej hodnote do 17,00 € alebo je zdarma pri objednávkach od 17,00 € VRÁTANE. Objednávky v hodnote nižšej ako 5,- Eur zasielame len pri platbe vopred.


Spoločne s tovarom kupujúci dostane daňový doklad - faktúru. Tento doklad je kupujúci povinný uschovať pre prípad reklamácie, rovnako tak ako doklad o zaplatení tovaru a doručení tovaru. Predávajúci môže daňový doklad zaslať aj v elektronickej podobe. Takto zaslaný doklad je po jeho vytlačení kupujúcim plnohodnotným dokladom pre akékoľvek účely vrátane reklamácie. Tovar zostává do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Objednávku je možné zrušiť bez udania dôvodu a akýchkoľvek sankcií len pred odoslaním tovaru. V inom prípade môže dodávateľ (prevádzkovateľ internetového obchodu) požadovať úhradu vzniknutých nákladov.

Dodávateľ môže objednávku zrušiť len v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena, v prípade, že nie je schopný dodať požadovaný tovar v dohodnutom termíne. V prípade zrušenia objednávky Vás prevádzkovateľ kontaktuje a navrhne riešenie. Obvykle odporučí náhradný tovar. Vrátiť tovar je možné do 14-tich dní od dodania, bez udania dôvodu. V takomto prípade zákazník nemá nárok na vrátenie poplatkov hradených tretím osobám. (tj. bankových ústavov, dopravcov a pod.). Vrátiť tovar môže len v neporušenom obale.


Prečítajte si prosím Reklamačný poriadok a Obchodné podmienky.

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v dobe, keď prevezme tovar od predávajúceho, resp. od dopravcu.
Prečítajte si prosím Reklamačný poriadok a Obchodné podmienky.

PREBERANIE TOVARU

Kupujúci je povinný prezrieť (prebrať) si tovar pri vynaložení odbornej starostlivosti podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare. V prípade, že kupujúci tovar nepreberie alebo nezariadi, aby bol prevzatý (prekontrolovaný) v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, nemôže uplatniť nároky z chýb zistiteľných pri tejto prehliadke. Ten deň kedy kupujúci zistil chyby tovaru, je povinný podať písomnú správu (email) predávajúcemu.
Prečítajte si prosím Reklamačný poriadok a Obchodné podmienky.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Tieto Dodacie podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.5.2009 a platia na území Slovenskej republiky.
Právna doložka

Bezpečnosť a ochrana informácii

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje budú použité len pre internú potrebu prevádzkovateľa a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe alebo inak zneužité okrem nevyhnutných údajov poskytnutých spoločnosti Slovenská pošta a iným prepravným spoločnostiam za účelom dodania tovaru a spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. (ďalej len Naspers) za účelom hodnotenia spokojnosti Zákazníka so službami Predajcu, známe ako "Overené zákazníkmi" na www.heureka.sk. Zákazník súhlasom s uzavretím kúpno-predajnej zmluvy súhlasí s poskytnutím osobných údajov spoločnosti Naspers. Cieľom služby je skvalitnenie poskytovaných služieb. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

Spoločnosť Profi Haus, s.r.o., IČO: 36336858 ako predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na portáli www.dohory.sk zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „ZoOOÚ“). Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Účelom spracúvania osobných údajov je:
 • identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál, správne doručovanie písomností a tovaru, j realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov,
 • identifikácia kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy,
 • plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa zákona o DPH.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je ZoOOÚ, iný všeobecne záväzný právny predpis a/alebo súhlas kupujúceho podľa ZoOOÚ. Tieto údaje a súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:
 • poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností,
 • sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého kupujúcim, .
 • v nevyhnutnom rozsahu zverejnené na našich prevádzkach, informačnom letáku a/alebo na portáli výlučne, ak kupujúci bude výherca v súťaži/akcii.
Kupujúci udeľuje súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.
Poučenie:
Ako dotknutá osoba má kupujúci práva najmä podľa § 28 a iné ZoOOÚ. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho má kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu kupujúceho, a žiadať ich likvidáciu. Ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, registráciou vyjadrujete súhlas, aby sa kupujúcemu tieto informácie poskytli formou e-mailovej alebo sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

Copyright

Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyzobrazenie môžu byť chránené daľšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Zodpovednosť

Prevádzkovateľ  upozorňuje, že informácie na webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


Prevádzkovateľ. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb a ak sú tieto na stránke prevádzkovateľa výslovne uvedené.

OTE5YWM2